<< powrót na stronę główną dziś jest: 3.06.2023 r.  
 


01.01.2009 - Dębiczanie powitali Nowy Rok
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego
25-11-2013

W Domu Kultury „Śnieżka” z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy z zaproszonymi z tej okazji gośćmi. Spotkanie stało się okazją do wręczenia podziękowań dla wyróżniających się pracowników MOPS oraz przedstawicielom instytucji i organizacji, które wspomagają MOPS w trudnej pracy na rzecz społeczności Dębicy.

Jak przypomniała Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS w Dębicy nowelizacja ustawa o pomocy społecznej z 1996 r. wprowadziła Dzień Pracownika Socjalnego. W Polsce święto wyznaczono na dzień 21 listopada na pamiątkę spotkania pracowników pomocy społecznej z Jackiem Kuroniem i dr Joanną Staręgą-Piasek Odbyło się ono 21 listopada 1989 r. w miejscowości Charzykowy. Podczas tego spotkania stwierdzono, że pomoc społeczna to nie tylko wspieranie słabych, chorych, niepełnosprawnych, ale również ubogim, bezrobotnym i bezdomnym. Wtedy padła również propozycja opracowania projektu nowej ustawy o pomocy społecznej i utworzenia wyspecjalizowanych placówek: ośrodków pomocy społecznej. Była to pierwsza w powojennej Polsce ustawa o pomocy społecznej – w minionym ustroju nie zakładano istnienia grup społecznych potrzebujących pomocy, mimo, że faktycznie one istniały.

Spotkanie pracowników MOPS z okazji ich święta zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele współpracujących instytucji. Byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Dębicy: Paweł Wolicki, burmistrz miasta z zastępcami Mariuszem Trojanem i Jerzym Gągałą. Byli radni Rady Miejskiej: m.in. Tomasz Podlasek, wiceprzewodniczący. Nie zabrakło byłych dyrektorów MOPS: Marii Kostyry i Kazimierza Ćwika. W spotkaniu brali udział dyrektorzy i prezesi jednostek miejskich, służb mundurowych, stowarzyszeń.

- Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do podkreślenia znaczenia codziennej, niełatwej pracy na rzecz potrzebujących pomocy mieszkańców Dębicy – powiedziała Małgorzata Kędzior. Zakres zadań, jakie wykonują na co dzień pracownicy MOPS na rzecz mieszkańców naszego miasta a także i powiatu jest bardzo dużo. Z różnych form wsparcia w 2013 r. do chwili obecnej (rok jeszcze nie jest zakończony) korzysta w naszym ośrodku ponad 12 procent mieszkańców Dębicy.

Pani Franciszka Depowska, uczestniczka zajęć w Domu Seniora zadedykowała Pawłowi Wolickiemu wiersz Matki Teresy z Kalkuty. Małgorzata Kędzior i Marzena Socha wręczyły podziękowania przedstawicielom instytucji i organizacji współpracujących z MOPS na rzecz mieszkańców Dębicy. W pierwszej kolejności takie podziękowania otrzymał Paweł Wolicki. Potem razem z M. Kędzior wręczał on podziękowania dla: Stanisławy Dentko - pierwszej przewodniczącej miejskiego zespołu interdyscyplinarnego i Marzenie Socha - obecnej przewodniczącej tego zespołu, Pawłowi Filipkowi - komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Dębicy (w jego imieniu podziękowania odebrała kom. Bożena Lisak), Robertowi Pilawskiemu - szefowi Carrefour Dębica (w jego imieniu odebrała podziękowania Bernadetta Dzień-Żurek), Piotrowi Chęćkowi - prezesowi Miejskiej Komunikacji Samochodowej, Tomaszowi Wróblowi - prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Bożenie Zielińskiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Pawłowi Morawczyńskiemu - wiceprezesowi stowarzyszenia „Radość”, Przemysławowi Wojtysowi, dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej Dębica, Kindze Chojeckiej-Krasoń, prezesowi stowarzyszenia „Ad Astram”, Ryszardowi Teledze, dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, Markowi Grabowskiemu, prezesowi Administracji Domów Mieszkalnych, Elżbiecie Kęsik, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, radnym Rady Miejskiej w Dębicy, w których imieniu podziękowania odebrał wiceprzewodniczący Tomasz Podlasek.

Listami gratulacyjnymi uhonorowano wyróżniających się pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymali je: Beata Kwiatek, Anna Sozańska, Agnieszka Gazda, Marta Wrona, Ewa Socha, Alicja Dereń, Lucyna Bogoń, Małgorzata Dyndor, Małgorzata Kołodziej, Iwona Gniewek, Edyta Dwojak, Agnieszka Krysiak, Joanna Pawlik, Grażyna Pociask, Wanda Krzystyniak, Aneta Tomaszewska, Krystyna Szelest, Jolanta Zaborowska-Czech, Anna Bosowska, Danuta Piwowar, Małgorzata Szeliga, Marta Hendzelewska

Podziękowanie otrzymała również Monika  Skowron, kierownik Centrum Integracji Społecznej, która była jeszcze niedawno pracownikiem MOPS.

Już czwarty rok drużyna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bierze udział  w Dębickiej Bilardowej Lidze Firm i za każdym razem  zdobywa  medalowe miejsca. Członkowie tego zespołu: Paweł Andreasik, Michał Krysiak i Kamil Garduła otrzymali także podziękowania za reprezentowanie MOPS w tej dyscyplinie sportowej.

Od burmistrz Dębicy Pawła Wolickiego dla wszystkich pracowników MOPS Małgorzata Kędzior otrzymała podziękowania za pracę. Podobne podziękowanie za współpracę wręczył dyrektorowi MOPS ppłk Bogdan Witkoś, dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy. Wreszcie dla Małgorzaty Kędzior i jej zastępcy Marzeny Sochy podziękowania od pracowników MOPS wręczyli Agnieszka Gazda i Paweł Andreasik.

Spotkanie w DK „Śnieżka” umilały swoimi piosenkami Ewa Pacanowska, Natalia Mikrut i Aleksandra Zielińska.

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej