<< powrót na stronę główną dziś jest: 3.06.2023 r.  
 


19.04.2007 - Dyplomaci zachwyceni planami
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej
18-10-2012W Domu  Kultury Śnieżka 16 października br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem tego wyjątkowego wydarzenia były władze miasta Dębicy - Pan Paweł Wolicki Burmistrz Miasta oraz Pan Mariusz Trojan  Zastępca Burmistrza. Pani Grażyna Tomaszewska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 oraz pan Ireneusz Kozak – dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w imieniu władz miasta gorąco powitali przybyłych gości:  Pana Kazimierza Moskala Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,  Panią Wandę Ostafin - Starszego wizytatora Kuratorium Oświaty, Pana Czesława Łączaka Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pana Czesława Kubka Wicestarostę Powiatu Dębickiego, Pana Stanisława Leskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,  przedstawicieli dębickiego duchowieństwa
w osobach:  Księdza Proboszcza Ryszarda Piaseckiego, Księdza Proboszcza
dr Kazimierza Fąfarę i Księdza Proboszcza Jana Krupę.

Przybyli również:  dyrektorzy jednostek miejskich, dyrektorzy oraz przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, dyrektorzy miejskich gimnazjów, szkół podstawowych, żłobka i przedszkoli, dla których Miasto Dębica jest organem prowadzącym.

Najliczniej zgromadzoną widownię czyli nauczycieli, rodziców, uczniów i pracowników dębickich placówek oświatowych powitano szczególnie gorąco. Padły słowa wdzięczności, uznania dla dorobku i osiągnięć nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty.

Jak podkreślił Ireneusz Kozak – dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty - Celem szkoły zawsze było i jest jak najlepsze przekazywanie wiedzy i umiejętności, wychowywanie dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych oraz ponadczasowych wartości związanych z polską tradycją narodową.

Wspominano o osiągnięciach, wyróżnieniach, o imponującej liczbie laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych, a także o sukcesach na stadionach sportowych o zasięgu wojewódzkim czy ogólnopolskim. Z 22 placówek szkół gimnazjalnych i podstawowych zaproszonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na uroczystą galę z okazji podsumowania osiągnięć w roku szkolnym 2011/12, sześć szkół, to szkoły dębickie -  3 gimnazja i 3 szkoły podstawowe).

Paweł Wolicki wraz z Mariuszem Trojanem wręczyli listy gratulacyjne i  kwiaty nauczycielom dyplomowanym, którzy otrzymali ten tytuł w ubiegłym roku szkolnym, wyróżnili również nauczycieli za szczególne sukcesy i osiągnięcia przyznając nagrody Organu Prowadzącego. Nagrody otrzymali:

 

1

Beata Baran

PM 6

nauczyciel wychowania przedszkolnego

2

Matylda Barycza

PM 7

nauczyciel wychowania przedszkolnego

3

Beata Bomba

PM 5

nauczyciel wychowania przedszkolnego

4

Zofia Chadała

MG 4

nauczyciel geografii

5

Urszula Chciuk

SP 5

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

6

Jolanta Cholewa

MG 3

nauczyciel chemii

7

Anna Chruściel

SP 12

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

8

Renata Gakan

SP 10

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

9

Zofia Kiszka

SP 11

nauczyciel matematyki

10

Wiesława Klisiewicz

MG 3

nauczyciel biologii

11

 Barbara Krupa

PM 4

nauczyciel wychowania przedszkolnego

12

Alina Krzyś

PM 2

nauczyciel wspomagający

13

Lucyna Ligęzka

MG 2

nauczyciel matematyki

14

Beata Magdoń

MG 1

nauczyciel języka angielskiego

15

Dorota Myszczuk

Sp 5

nauczyciel wychowania fizycznego

16

Marta Pęcak

SP 3

nauczyciel przyrody i wychowania do życia w rodzinie

17

 Ewa Pitak

SP 9

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

18

Małgorzata Podlasek

SP 8

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

19

Jolanta Siarkowska

MG 3

nauczyciel języka polskiego

20

Nylec Andrzej

SP 9

koordynator ds. sportu w Szkole Podstawowej  nr 9

21

 Jacek Stogiera

MG 3

nauczyciel wychowania fizycznego

22

 Barbara Szukała

SP 2

wychowawca świetlicy szkolnej

23

Elżbieta Tabas

Sp 5

nauczyciel przyrody

24

Bernadetta Maria Węgrzyn

SP 9

nauczyciel przyrody

25

Zbigniew Drzymała

MG 1

dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1

26

Wojciech Iwasieczko

SP 11

dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11

27

Grzegorz Cyboroń

MG 2

nauczyciel wychowania fizycznego

28

Mariusz Szyszka

MG 2

nauczyciel informatyki

29

Mariusz Zając

SP 10

dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10

 

Nagrodę  Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie otrzymał pan Zbigniew Drzymała  - Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy.

Ponadto, Minister Edukacji Narodowej wyróżnił nauczycieli dębickich placówek oświatowych najwyższym odznaczeniem resortowym – Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczeniem tym uhonorowani zostali:

SP 2 – Lucyna Skwarło, Barbara Szukała, Grażyna Witkowska-Gac

SP 9 – Jan Rachwał, Ewa Wiśniewska

MG 2 – Lucyna Ligęzka

MG 4 – Alicja Marszałek

Zakończeniem oficjalnych podziękowań i gratulacji było przemówienie Burmistrza Miasta Pawła Wolickiego. Uroczyste obchody Święta Edukacji uświetnił występ wychowanków Szkoły Podstawowej nr 12, którzy humorystycznymi skeczami i piosenkami o tematyce szkolnej rozbawili grono pedagogiczne oraz publiczność. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej