<< powrót na stronę główną dziś jest: 2.10.2023 r.  
 


02.03.2009 - Rywalizacja na stoku
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Wiedzą jak uchronić miasto przed powodzią
08-09-2010

Spotkanie dotyczące problemów przeciwpowodziowych odbyło się 2 września w Urzędzie Miejskim w Dębicy. Tematem spotkania było rozpoznanie zagrożeń i omówienie rozwiązań, które uchroniłyby miasto przed powodzią.

Omówiono możliwość modernizacji, remontu i nadbudowy wałów na odcinku należącym do Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz na odcinku będącym w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

- Konieczna jest budowa brakującego odcinka wału od mostu kolejowego do istniejącego wału przeciwpowodziowego T.C. Dębica na terenie należącym do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – mówi Andrzej Reguła, zastępca burmistrza Dębicy. – Ważną kwestią było omówienie wpływu planowanej budowy wałów na terenie gminy Żyraków na bezpieczeństwo powodziowe Dębicy.

Podczas spotkania, które zgromadziło parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów, szefów państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz sztabów kryzysowych rozmawiano także o budowie odcinka wału w Dębicy oraz gminy Dębica w rejonie Kędzierza i ulicy Wierzbowej oraz zabezpieczenia brzegów Ostrej i Wisłoki. Ważną sprawą, którą poruszano jest uregulowanie stosunków własnościowych wzdłuż potoków przepływających przez miasto w związku z planowanymi regulacjami oraz pomoc państwa dla firm poszkodowanych w czasie powodzi.

- Fala powodziowa na Wisłoce w czerwcu osiągnęła wysokość ponad 9 metrów – mówi Andrzej Reguła. – Podniesienie wałów wzdłuż al. Jana Pawła II do poziomu ul. Kościuszki i ul. Słonecznej jest niezbędna, by zabezpieczyć te tereny przed powodzią. Podobnie ma się sytuacja z odcinkiem wału stanowiącym własność T.C. Dębica na wysokości zbiorników wody do celów technicznych.

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej